top of page

Komplex tehetségfejlesztés Miskolcon

Pályázó: Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt neve: Komplex tehetségfejlesztés Miskolcon

A projekt azonosító száma: NTP-KNI-20-0134

Elnyert pályázati támogatás összege: 1.200.000 Ft

A program várható befejezése: 2021. 06. 30.

CSFTNM_logo-1.png

Projektünk a modern művészeteket igyekszik megismertetni miskolci általános iskolásokkal 60 órás, tanórán kívüli, élmény-,felfedezés- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó programban. A programban van egy digitális modul, valamint egy 3 napos bentlakásos szaktábor.

Hangszeres, vokális, mozgáskultúra és digitális ismereteket adunk át, gyakorlati foglalkozásokkal egybekötve.

A projekt végére a diákok nem csak átfogó képet kapnak a kortárs művészetek alkotói világáról, de megtapasztalják az együttes zenélés, éneklés, közös alkotás lehetőségeit, örömét.

A csoportos munka segíti a szocializációt, a jövőbeli alkotói csoportok megteremtését. A projekt végén TÁRGYIASULT ALKOTÁSként a diákok a zárógálán előadják az elkészített projekteket, amit képben-hangban rögzítünk és elhelyezünk online videó-megosztó felületen, valamint a honlapon, mindenki számára elérhetővé téve ezeket.

A diákok a Symphonia AMI miskolci telephelyein tanulnak. Iskolánk diákjainak 80-90%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, így számukra különösen fontos, hogy koncentrált segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, mivel a családi körülményeik, anyagi lehetőségeik miatt nagy valószínűséggel elkallódnának.

A zenei tehetség ígéretét mutató gyerekeket kívánjuk felkarolni, ösztönözni, elkallódásukat meggátolni e projekt révén is.

ntp_logo_color.png

A projekt megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség/Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatja az „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” alprogram keretében.

Beszámoló a projekt megvalósításáról:
2021.06.30.

A zenetanítás a gyerekek előzetes tudás és ismeretszintjét felmérve egyéni vagy kiscsoportos formában valósult meg, diplomás szaktanár vezetésével. Az órákon előtérbe helyeztük a zene és hangszeres tanulás mellett az élményközpontúságot és felfedezés központúságot. A világjárvány sajnos minket is elvágott a koncerttermek látogatásától, ezért a digitális eszköztárunkat előszeretettel használtuk az oktatás során (UHD intelligens táblák). Fontosnak éreztük a gyerekek látókörének folyamatos szélesítését, a modern zenei stílusjegyek megismertetését az órákon, melyeken többek között a világ legmodernebb zenei edukációs programját, a Smartmusic-ot is használtuk. 

A tehetségígéretek fejlődése szemmel látható volt az órák előrehaladtával. A gyermekeknek nem csupán zenei és hangszeres téren, de jellemvonásaikban és személyiségük fejlődésében is segítséget nyújtottak az órák. Egyetemes kultúrával való ismerkedésük pedig egyértelműen nyitottá és kíváncsivá tette őket, fogékonynak a kultúra további fogyasztására, ami napjainkban nagyon fontosnak mondható.

A fegyelmezett viselkedés és a tanárral való folyamatos együttműködés elengedhetetlen az órákon. Ezeket a gyerekek az alkotás létrehozása (zenekari művek megtanulása) során teljes partnerségben végezték oktatóinkkal. A látókörük szélesítése, az egyetemes és európai kultúrához való kapcsolódásuk pedig –amellet, hogy élményeket kapnak- segíti őket az integrációban is.

A közös műhelymunka és a zenetanulás egyértelműen és bizonyítottan fejleszti a gyermekek koncentrációs képességét, fejleszti továbbá a képzelőerőt az olvasási készségeket.

Az közös élményszerzés nagyban segíti a gyerekek közösségének épülését. A zenekar, mint a társadalom tökéletes leképeződése segíti a gyerekeket az együttműködési készségek elsajátításában. A siker és a megszerzett élmények egyértelműen arra ösztönzik a gyerekeket, hogy ebben a közösségben zenéljenek, több fiatalt is bevonzva az együtt zenélés folyamatába.

Beszámoló a tábor megvalósításáról:
2021.08.30.

Diákjaink táborozása az Ördögkatlan fesztiválon valósult meg, 2021. augusztus 3-7. között,  Beremenden.

 A gyerekek között volt már rutinos táborozó és olyan is, aki most először hagyta el több napra  a szülői házat. Megható volt látni azt a folyamatot, ahogyan a tapasztaltabb gyerekek segítették a kisebbeket. A tábor első sorban a közösség, a közösségi élet újra megélésének színhelye volt a járvány miatti lezárások után. A közös zenélésen, strandoláson kívül a gyerekek felejthetetlen élményekkel térhettek haza a tábor ideje alatt a környéken zajló magas színvonalú kulturális fesztivál programjainak is köszönhetően. 

Naponta legalább négy órában dolgoztunk a gyerekekkel zenekari munka keretein belül. Új és önálló műsort tanultunk be, melynek középpontjában a mai korhoz közelebb álló, könnyedebb hangvételű és stílusú zeneművek álltak. A gyerekekkel egy nagy zenekarként foglalkoztunk.

A zenei táborok szervezésekor mindig komoly feladat a logisztika megszervezése. Nagyon sok kiegészítőt viszünk magunkkal (kotta, kottaállvány, olajok, nádak, hangszerek, fúvókák, fellépőruha stb….). A gyerekek egyre ügyesebbek, de az ilyen jellegű önállóságuknak fejlesztésén még dolgoznunk kell.

Képek a táborról: 
Videós összefoglalónk a táborról: 
bottom of page