top of page

A Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola

                           

pályázatot hirdet az alábbi pedagógus

munkakörök betöltésére:

 • SAMI Felsőzsolcai Feladatellátási Hely: hegedű 2 óra, zenekar 2 óra

 • SAMI Szikszói Feladatellátási Hely: hegedű 3 óra, zenekar 3 óra

 • SAMI Gesztenyés Utcai Feladatellátási Hely: gordonka 10 óra, zenekar 2 csoport

 • SAMI Aszalói Feladatellátási Hely: furulya 20 óra, tuba 1 óra, zenekar 3 csoport

 • SAMI Miskolc Téglagyár Utcai Feladatellási Hely: furulya 28 óra, trombita 4 óra, ütő 14 óra, baritonkürt 7 óra, harsona 2 óra, tuba 1 óra

 • SAMI Sajókazai Feladatellátási Hely: trombita 14 óra, furulya 6 óra

 • SAMI Meggyesalja Úti Feladatellátási Hely: szaxofon 5 óra, zenekar 6 csoport

 • SAMI Magyarmecskei Feladatellátási Hely: gordonka 1 óra, zenekar 1 csoport

 • SAMI Budapest III. Zápor Utcai Feladatellátási Hely: furulya 6 óra, hegedű 14 óra

A jogviszony időtartama:

A jogszabályi előírásoknak megfelelően határozatlan illetve határozott idejű jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, teljes munkaidő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A megjelölt tárgyak oktatása, továbbá a jogszabályokban és intézményi dokumentumokban rögzített, pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) előírásait szem előtt tartva 

                      

Pályázati feltételek:

 • szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség vagy főiskolai/egyetemi aktív jogviszony (a hangszernek megfelelő módszertanról igazolás)

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Folyamatosan

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikusan az iroda@samisuli.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a szakmai igazgató dönt.

bottom of page